Privacy

Privacybeleid

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en onze winkel. 

Aura Keukens hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid lichten wij graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wij verzoeken jou ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Aura Keukens is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via hallo@aurakeukens.nl

Registratie persoonsgegevens

Aura Keukens legt jouw gegevens vast als je producten of diensten van ons afneemt. Ook als je gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website, jouw gegevens achterlaat in onze vestiging en/of jouw gegevens invult in een contactformulier op de website / social media worden deze bewaard. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgeschermd elektronisch klantenbestand van Aura Keukens. 

In de volgende situaties registreren wij jouw persoonsgegevens:

 • In onze winkel bij het achterlaten van jouw gegevens / invullen van formulieren;
 • Bij het bezoeken van onze website;
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht;
 • Bij het invullen van een review voor een aan jou geleverd product of een aan jou geleverde dienst;
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen;
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website;
 • Als wij jouw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien je bij deze derde partijen hebt aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met jou;

Wij kunnen van jou de volgende informatie vragen en/of registreren:

 • Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van jouw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies, zie cookiebeleid

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:

 • Bezorgpartners
 • Montagepartners
 • Servicepartners
 • Leveranciers
 • Betaalpartners
 • IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij jou thuis komen om jouw product te bezorgen, monteren of service leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar jouw aankoop en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij jou thuis.

Onze betaalpartner ontvangt jouw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij jouw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Jouw persoonsgegevens worden door Aura Keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren;
 • We zijn wettelijk verplicht om een deugdelijke order-en financiële administratie te voeren;
 • Om jou te informeren over de status van jouw opdracht;
 • Voor het meten van de klanttevredenheid;
 • Om door jou gestelde vragen te beantwoorden;
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan jouw wensen. In dit kader kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden;
 • Om jou te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post;
 • Daarnaast worden jouw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren;
 • Indien je daar per bestelling/ via e-mail/ via app-contact of mondeling toestemming voor geeft, plaatsen wij een door jou opgestelde tekst en/of afbeeldingen van ontwerpen en/of afbeeldingen van het eindresultaat op onze website en op Social Media kanalen ter promotie van Aura Keukens;
 • Aura Keukens zal jouw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als je een product of dienst afneemt en jouw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kan je hier vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wettelijk zijn wij verplicht de aan de bestelling gerelateerde gegevens voor een periode zeven jaar te bewaren. Voor alle overige gegevens geldt dat deze niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat wij jouw gegevens in ieder geval opslaan gedurende de looptijd van de overeenkomst en zo lang nog garanties kunnen bestaan. Hierdoor kunnen wij eventuele vragen beantwoorden of helpen als er onverhoopt een servicemelding is.  

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden dan geldt dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur de toestemming is verleend of totdat je in verzet komt tegen de verwerking en jouw toestemming intrekt. 

Inzien en wijzigen van jouw gegevens

Je kan Aura Keukens ter alle tijden verzoeken om:

 • Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Aura Keukens over jou  verzamelt;
 • Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Aura Keukens over jou verzamelt;
 • Overdracht van de persoonsgegevens die Aura Keukens over jou verzamelt. 

Dit verzoek kan je per e-mail versturen naar hallo@aurakeukens.nl. Om jouw verzoek te kunnen verwerken vragen we om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam;
 • Postcode;
 • Huisnummer;
 • Jouw verzoek en/of vraag.

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we graag uit

We willen jou vragen om jouw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van jouw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent je vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens je geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer je bijvoorbeeld een formulier via onze website hebt ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat jouw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld jouw voorletters i.p.v. voornaam of als je gaat verhuizen, jouw nieuwe adres i.p.v. jouw huidige adres. Als jouw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van jouw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die je nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate je meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van jou bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, zullen we na ontvangst van jouw verzoek een bevestigingse-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we jouw verzoek verder in behandeling nemen.

Aura Keukens streeft ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we jouw verzoek hebben verwerkt zullen we jou de benodigde informatie verstrekken. Mocht jouw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat jouw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we jou uiteraard een toelichting geven waarom Aura Keukens jouw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die je verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van jouw vraag. Na voltooiing van jouw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

Je hebt het recht om indien je dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

Je kan altijd aangeven dat je niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten door een e-mail te sturen naar hallo@aurakeukens.nl.

Totaalontwerp van keuken en interieur

Ervaren designers met oog voor detail

3D-ontwerp met virtuele rondleiding

Premium kwaliteit met de beste A-merken

Jouw unieke keuken voor een eerlijke prijs

Wij ontmoeten jou graag

Stel hiernaast je vraag of plan direct een afspraak in onze agenda.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?